BİRİMLER

Birimler

Yazı ve Personel İşleri Bürosu

 

-       Yüksekokul sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları oluşturmak ve takip etmek,

-       Öğrenci, personel ve kurum dışı kişilerden gelen dilekçeleri kabul etmek ve yüksekokul sekreterini bilgilendirmek,

-       Yüksekokul personeline ait özlük dosyalarını tutmak

-       Akademik ve idari personelin izin işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak ve takip etmek,

-       Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemlerini takip etmek,

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

-       Yeni kazanan öğrencilerin kayıtlarını yapmak,

-       Tüm öğrencilerin not ve devamsızlık kaydını yapmak ve istenildiğinde not döküm belgesi hazırlamak,

-       Öğrencilerin eğitim öğretim ile ilgili sorularını cevaplamak ve ilgili birimlere yönlendirmek,

-       Öğrenci işleri ile ilgili olarak kurum içerisindeki diğer birimlerle bağlantıya geçmek,

-       Geçmiş döneme ait öğrencilerle ilgili tüm evrakları 5 yıl süresince arşivlemek,

-       Yabancı dil muafiyet sınav sonuçlarının ilanını yapmak ve bu sonuçlar ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

-       Öğrencilerin başarı belgelerini (sertifika) hazırlamak,

 

Tahakkuk ve Satınalma Bürosu

 

-       Akademik personelin maaş, terfi, ek ders yükleri ve puantaj cetvellerini hazırlamak,

-       İdari personelin maaş, terfi, fazla mesailerini ve ödeme evraklarını hazırlamak,

-       Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını hazırlamak,

-       Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak,

-       Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alınması için gerekli çalışmaları yapmak,

-       Elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. faturaların ödeme hazırlığını yapmak,

-       Hazırlanan tüm evrakları Yüksekokul sekreterine sunmak,

-       Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak,

-       Akademik ve idari personelin diğer kurumlarda çalıştığı hizmet günlerinin toplanmasını ve derece ve kademelerine yansıtılması işlemini yapmak,

-       Kadrolu ve sözleşmeli personele ait SGK verilerini, SGK’ ya internet ortamında göndermek,

 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

 

-       Satın alınan ya da bağışlanan demirbaş malzemelerin kayıtlarını tutmak,

-       Eğitim amaçlı kullanılan malzemeleri ve demirbaşları kullanıma hazır bulundurmak

 

Müdür Sekreterliği

 

-       Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek,

-       Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak,

-       Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve

-       Disiplin Kurulu gibi önemli toplantıları Müdür’e hatırlatmak,

-       Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek, sürekli güncel kalmalarını sağlamak,

-       Gerekli görülmesi halinde Müdür’ un ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak bir deftere ad, tarih ve saat belirterek not etmek,

-       Mudur odasına ilgisiz kişilerin girmesini engellemek, Mudur’ un olmadığı zamanlar da odanın kilitli tutulmasını ve güvenliğini sağlamak,

-       Müdürlüğe gelen evrak, faks ve notların anında ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

-       Kurullar (Akademik Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu) ile ilgili her turlu yazışmaları yapmak,

-       Mudur, Mudur Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.