GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler

Öğretim Anlayışımız ve Sorumluluklarımız
Dünyanın bu denli küçüldüğü ve bilginin bu kadar hızlı yayıldığı bir çağda, daha güncel ve etkin yöntemlerden yararlanarak öğretimi planlamak ve yürütmek, temel ilkelerimizden biridir.
Dinamik bir yapıya sahip olan yüksekokulumuzda görev yapan öğretim elemanlarımız, gelişen öğretim teknolojileri ve yöntemlerine koşut olarak, çeşitli uyarlamalarla, bilgi ve ders programlarını sürekli yenilemektedir. Yenilikleri takip etmeyi bir felsefe olarak benimseyen ve öğretimin niteliğini arttırmak için sürekli arayış içerisinde olan öğretim kadromuz, bu anlayışı bir ayrıcalık olarak görmektedir.
Geleceğin yetişkinlerine yararlı olmayı hedefleyen tecrübeli öğretim kadromuz, etkili öğretim ve iletişim yöntemlerinden yararlanarak daha iyiye ulaşmayı öncelikli hedefleri arasına almıştır.


Sahip Olduğumuz Olanaklar
ERÜ 15 Temmuz yerleşkesinde merkezi bir konumda olan okulumuza ulaşmak oldukça kolaydır. 52 derslikli müstakil binasıyla aynı anda yaklaşık 1200 öğrenciye yer sağlayabilecek kapasitedeki yüksekokulumuzun çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan 125 kişilik konferans salonu, 44 öğretim elemanı odası ve 2 bilgisayar laboratuarı vardır ve her bir binasında bay- bayan mescidi ve bir adet revir bulunmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulumuz özgün öğretim yöntemlerinden ve güncel öğretim materyallerinden yararlanarak Temel İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan sınıf içi çalışmalarıyla örnek bir kurum niteliğini taşımaktadır.


Bölümlerimiz
Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü ile üniversitemiz öğrencilerine farklı seviyelerde ve amaçlara göre İngilizce ve Almanca öğretimi vermektedir. Ayrıca, ERSEM bünyesinde açılan çeşitli dil kurslarının yürütülmesinde de Yüksekokulumuz öğretim elemanları görev almaktadır.