2018-2019 Yılı Not Ortalama Oranları

2018-2019 Yılı Not Ortalama Oranları

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi

Toplantı Sayısı

Karar Sayısı

10.09.2018

2018–34

02

 

              

           2018–2019 eğitim-öğretim yılında, Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı ve İngilizce Öğretmenliği Hazırlık Sınıfı yıl içi ve yıl sonu başarı notlarının hesaplanması konusu görüşüldü.

             Yapılan görüşmeler neticesinde, 2018–2019 eğitim-öğretim yılında;

A)      Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Programı yıl içi not ortalama oranları

Dilbilgisi ve Okuma Sınavları

Dinleme Sınavları

Yazma Sınavları

Küçük Sınavlar

Sınıf içi Yazma Notu Sınavları

Sınıf içi Öğrenci Değerlendirmesi

%35

%15

%10

%20

%10

%10

 

- I. Dönem Sonu Yeterlilik Sınavına girmek için gerekli not ortalamasının A Grupları için 90 puan, B ve C Grupları için 85 puan olmasına,

- Yıl içi notlarının ağırlıklı ortalaması 70 veya sadece II. Dönem notlarının ağırlıklı ortalaması 65 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına,

B)      İngilizce Öğretmenliği Hazırlık Programı yıl içi not ortalama oranları

Dilbilgisi ve Okuma Sınavları

Küçük Sınavlar

Dinleme Sınavları

Yazma Sınavları

Konuşma Sınavları

Yazma Dersi Sınıf İçi

Konuşma Dersi Sınıf İçi

Ödev Notu

Sunum Notu

%25

%20

%10

%10

%5

%10

%7

%8

%5

 

- I. Dönem Sonu Yeterlilik Sınavına girmek için gerekli not ortalamasının 85 puan olmasına,

- Yıl içi notlarının ortalaması 70 veya sadece II. Dönem notlarının ortalaması 70 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına,

 

C)      Aylık Sınavların not ağırlık oranları

I. Aylık Sınav

II. Aylık Sınav

III. Aylık Sınav

VI. Aylık Sınav

% 20

% 20

% 30

% 30

 

 

- Tüm Bölümlerde, yıl içi not ortalaması hesaplanırken, I. Dönem notunun % 40’ ının, II. Dönem notunun % 60’ ının alınmasına,

- Yıl içinde başarılı olma şartını yerine getiremeyen öğrencilere, yıl içi not ortalamasının 50’ den az olmaması koşulu ile Yıl Sonu Sınavına girme hakkı verilmesine, bu sınavdan alınan notun % 40’ ı ile yıl içi not ortalamasının % 60’ ı alınarak hesaplanan yıl sonu notu, kısmi yabancı dille eğitim yapılan bölümlerde 60, %100 yabancı dille eğitim yapılan bölümlerde 70 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına, kararın Rektörlük Makamına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı makamlarına arzına, oybirliği ile karar verildi.

       

 

              Öğr. Gör. Ömer YILDIZ                                                               Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU

                          Müdür                                                                                                Üye

 

                                   

              Öğr. Gör. Ahmet EREN                                                                     Doç. Dr. Veli AKEL

                        Müdür Yrd.                                                                                          Üye

                                                                                                                            

 

              Öğr. Gör.  Eda YILMAZ                                                           Dr. Öğr. Üyesi Aysın KALAYCI

                        Müdür Yrd.                                                                                          Üye