Kayıtla ilgili Önemli Hususlar

Kayıtla ilgili Önemli Hususlar

Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden yabancı dille eğitim yapan bölümler için aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır:  

a) Yüksekokul tarafından yapılan yeterlilik sınavının her bir bölümünden en az 70 puan alanlar,  

b) Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin hazırlık sınıfı öğrencilerinden, her bir beceriden en az 20 puan almış olmak kaydıyla, TOEFL-İBT’den (Test of English as a Foreign Language - internetbased test) 80, FCE (Cambridge First Certificate in English) sınavından A düzeyinde not aldıklarını belgeleyenler,  

c) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ve başarılı olmuş öğrencilerden muafiyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrenciler.  

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Üniversitenin hazırlık sınıfından muaf veya başarılı olan öğrenciler, daha sonraki yıllarda Üniversitenin aynı koşullarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi verilen yeni bir bölümüne/programına yerleştirilmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.  

(!) İsteğe Bağlı hazırlık sınıfı bulunan bölümlerin öğrencileri, Muafiyet sınavına giremezler.