Muafiyet Sınavı

Muafiyet Sınavı Nedir?

% 30 İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET SINAVLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

 

·         Hazırlık Sınıfı Muafiyet (Yeterlik) sınavları ERÜ Akademik Takviminin Yabancı Dil Hazırlık kısmında ve ERÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun Akademik Takviminde belirtilen gün ve saatlerde yapılır. Hazırlık Muafiyet (Yeterlik) Sınavı sınava giren adayların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine göre( B1) seviyesinde olup olmadıklarını ölçer.

·         2018-2019 yılı başında yapılacak sınava aşağıdaki belirtilen şartlarda öğrenciler katılabilecekleridir

o    2018-2019 yılı yeni kayıt yaptıran öğrenciler ydyo.erciyes.edu.tr/kayit sayfasında belirtilen kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Seviye tespit sınavına gireceklerdir. Bu sınavda barajı geçmeleri halinde Muafiyet sınavına yine aynı sayfa üzerinden kayıt yaptırabileceklerdir

o    Daha önce başarısız olmuş öğrencilerimiz ise 15 Temmuz Kampusu Yabancı Diller Yüksekokuluna gelerek öğrenci kimliklerini ibraz ederek kayıt yaptırabileceklerdir.  

·         Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan tüm sınavlarda ERÜ Sınav Uygulama Esaslarına bire bir riayet edilir.

 ·         Muafiyet (Yeterlik)sınav sonuçları ydyo.erciyes.edu.tr adresinin duyurular kısmından itirazlar Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

 ·         Muafiyet (Yeterlik) Sınavları 3 (üç) oturumdan oluşur. Adaylar bu üç oturumun tamamına ilgili tarih, saat ve salonda girmek zorundadır. Yeterlik Sınavları için Mazeret Sınavı yapılmaz.

 

·         Sınavlara katılacak adayların yanlarında resimli bir kimlik belgesi ile varsa öğrenci kimliği yok ise öğrenci belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Adaylar ERÜ Sınav Uygulama Esasları çerçevesinde sınavı uygulayan tüm idareci, gözetmen ve görevlilerin talimatlarına uymakla yükümlüdür.

 

NOT: Aşağıdaki sınav oturumları, değerlendirmeler bilgilendirme amaçlıdır. ERÜ Yabancı Diller Yüksekokulu önceden bilgilendirme yaparak ya da bilgilendirme yapmaksızın ERÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesi çerçevesinde tüm sınavların formatında, süresinde ve içeriğinde değişiklik yapabilir.

Muafiyet (Yeterlik) Sınavı Uygulama ve değerlendirilmesi 

 

1.     OTURUM : YAZILI SINAV        (%60)

           (Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Okuma Anlama becerilerini ölçer)

 

2.      OTURUM : YAZMA SINAVI     (%20)

            (Akademik Yazma becerilerini ölçer)

 

3.       OTURUM : DİNLEME SINAVI  (%20)

           (Dinleme anlama becerilerini ölçer)