DERS İÇERİKLERİ

DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ HAZIRLIK SINIFI DERS İÇERİĞİ

COURSEBOOK

Kredisi yok 1 yıl – 2 yarıyıl Zorunlu

13 saat/hafta İngilizce Hazırlık

Dersin Amacı ve Hedefi İngilizcenin temel kelime bilgisi ve gramerini öğrenme ve kullanabilme. İngilizce’yi Advanced düzeyde kullanabilme.

Dersin İçeriği Gramer, kelime bilgisi, günlük İngilizce, okuma ve anlama, dinleme ve anlama, konuşma ve temel yazı teknikleri. 

Ders Kitabı / Diğer materyal New Headway 4th Edition  (Oxford)   Pre-Intermediate,     Intermediate,       Upper-Intermediate

 

LISTENING-SPEAKING

Kredisi yok 1 yıl – 2 yarıyıl Zorunlu

4 saat/hafta İngilizce Hazırlık

Dersin Amacı ve Hedefi İngilizcenin temel kelime dinleme ve konuşma kurallarını öğrenme ve kullanabilme. İngilizce’yi Advanced düzeyde konuşma ve dinleme için kullanabilme.

Dersin İçeriği Listening, speaking, watching, note taking, commenting

Ders Kitabı / Diğer materyal Pathways   2 - 3   (Heinle - Cengage Learning)

 

WRITING

Kredisi yok 1 yıl – 2 yarıyıl Zorunlu

4 saat/hafta İngilizce Hazırlık

Dersin Amacı ve Hedefi İngilizcenin temel kelime yazma kurallarını öğrenme ve kullanabilme. İngilizce’yi Advanced düzeyde yazma için kullanabilme.

Dersin İçeriği Paragraph writing, essay writing, grammar and punctuation in writing, editing

Ders Kitabı / Diğer materyal Great Writing 3-From Great Paragraphs to Great Essays (Cengage Learning)

 

READING

Kredisi yok 1 yıl – 2 yarıyıl Zorunlu

4 saat/hafta İngilizce Hazırlık

Dersin Amacı ve Hedefi İngilizcenin temel kelime okuma anlama kurallarını öğrenme ve kullanabilme. İngilizce’yi Advanced düzeyde okuma ve anlama için kullanabilme.

Dersin İçeriği Context, inferences, skimming, scanning, finding topic and main idea, patterns of text organization, notetaking, summarizing. 

Ders Kitabı / Diğer materyal Select Readings 2nd Edition (Oxford)     Pre-Intermediate,     Intermediate,       Upper-Intermediate

 

UYGULANAN SINAVLAR

Aylık Sınav her iki yarıyılda 2 adet olmak üzere toplamda 4 adet. İçeriğinde grammar, reading, vocabulary, writing, Listening-speaking vardır.

Coursebook quizleri her iki dönemde 3 adet olmak üzere toplam 6 adettir.

Listening quizi her dönem birer adettir.

Outside reading quizi her dönem birer adettir. 

 

İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği hazırlık programlarında yıl içi ortalaması 70 olan veya da 2. Dönem ortalaması 75 olan öğrenciler hazırlıktan başarılı olurlar.

Bu ortalamalar hesaplanırken

Aylık Sınavların (Grammar-Voc-Reading) %25’i

Küçük Sınavların %15’i

Writing Sınavlarının %10’u

Writing Sınıf İçinin %10

Listening Sınavlarının %10’u

Speaking Sınavının %5’i

Speaking Sınıf İçinin %10’u

Ödev Notunun %10’u

Sunum Notunun %5’i

Alınır.

IDE ve İngilizce Öğretmenliği hazırlık sınıflarında bir yıllarını 70 puan veya sadece ikinci dönem 75 puan ortalamasıyla başarı ile tamamlayan öğrenciler CEFR B2  (Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving reasons in support of against a particular point of view.) seviyesine ulaşmaktadırlar.